MEB Yönetici Atamada Soru ve Cevaplarla Son Durum

Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğine ilişkin görüşlerimizi ve uygulamada sorun yaşanabilecek noktaları çeşitli platformlarda dile getirdik. Yönetmeliğin uygulama kılavuzu yayınlanmış ve süreç netleşmiştir. Yönetmelik ve kılavuzdaki itirazlarımızla birlikte yönetici adaylarının sürekli sorduğu sorular da mevzuat komisyonumuz tarafından değerlendirilerek, bunları soru-cevap halinde yönetici adaylarının istifadesine sunuyoruz. Özellikle yönetmelikte hukuka aykırı olan hususlarla ilgili Hukuk Büromuzca gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Yönetmeliğe karşı öne çıkan itirazlarımız şunlar:

- Yöneticilerin görevlendirme yönetmeliğinin “Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar” başlıklı 5. maddesinin (c) bendinde, yönetici olarak görevlendirileceklerin görevlendirilecekleri eğitim kurumuna, görevlendirilecekleri tarihte alanları itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

MEB Norm Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik 2014

MEB Norm Kadro Yönetmeliğindeki Değişiklikler

Müdürlük:

- Daha önce İlköğretimde 150'den az (6,7,8 sınıfı olanlar hariç) mevcuda sahip okullara norm verilmezken şimdi birleştirilmiş sınıf uygulaması olan okullar hariç tüm okullara veriliyor.

- Aynı bahçede iki ayrı binada iki ayrı okul varsa her birine müdür normu verilecek.

Müdür Başyardımcılığı

- Müdür başyardımcısı kadrosu daha önce 3 müdür yardımcısı olan kurumlarda verilirken yeni uygulamada 6 müdür yardımcısı bulunan kurumlara verilecek. Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler , ÇPL, ilkokul ve ortaokullara verilen başyardımcılık kadroları tabir yerindeyse kaldırıldı. (Yatılı /Pansiyonlu olanlar hariç)

Anaokulu Müdür yardımcısı

- Anaokulunda daha önce 201 ve üstü öğrencisi olanlara 2.müdür yardımcılığı verilirken bu sayı 501'e çıkarılarak neredeyse imkansız olarak belirlendi.

İlkokul Müdür Yardımcısı

- İlkokul'da 100'den fazla öğrenci varsa 1 müdür yardımcılığı,

- 601-1201 arası 2,

MEB Norm Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik 2014

MEB Norm Kadro Yönetmeliğindeki Değişiklikler

Müdürlük:

- Daha önce İlköğretimde 150'den az (6,7,8 sınıfı olanlar hariç) mevcuda sahip okullara norm verilmezken şimdi birleştirilmiş sınıf uygulaması olan okullar hariç tüm okullara veriliyor.

- Aynı bahçede iki ayrı binada iki ayrı okul varsa her birine müdür normu verilecek.

Müdür Başyardımcılığı

- Müdür başyardımcısı kadrosu daha önce 3 müdür yardımcısı olan kurumlarda verilirken yeni uygulamada 6 müdür yardımcısı bulunan kurumlara verilecek. Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler , ÇPL, ilkokul ve ortaokullara verilen başyardımcılık kadroları tabir yerindeyse kaldırıldı. (Yatılı /Pansiyonlu olanlar hariç)

Anaokulu Müdür yardımcısı

- Anaokulunda daha önce 201 ve üstü öğrencisi olanlara 2.müdür yardımcılığı verilirken bu sayı 501'e çıkarılarak neredeyse imkansız olarak belirlendi.

İlkokul Müdür Yardımcısı

- İlkokul'da 100'den fazla öğrenci varsa 1 müdür yardımcılığı,

- 601-1201 arası 2,

İl Dışı Tayin İsteyenler Dikkat!

2014 Yılı il dışı isteğe bağlı ve zorunlu yer değiştirmeleri yakından takip eden sendikamız başvurusunu yapan, yapmak üzere olan öğretmenleri uyarma gereği duyacak skandal bir durum tespit etmiştir.

Bugün (18 Haziran Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren özellikle branş öğretmenleri için atamanın ilk iki gününde açık olan okulların yaklaşık %80 ni, açık okullar arasından çıkmış durumdadır. Konu ile ilgili yapmış olduğumuz tespitlerde; örneğin Çarşamba günü sabah saat 10:00’a kadar Ankara’da ilinde Türkçe branşında 50’ ye yakın okul açık görülürken saat 11:00’da sayı bir anda 12’ye düşürülmüştür. Yine aynı şekilde, Gaziantep ilinde Türkçe branşında 60’a yakın okulda açık görülürken, bu sayı bir anda 1’e düşürülmüştür. Antalya ilinde de durum aynıdır. Alanya ile Manavgat ilçeleri çıkarılmış, açık sayı 40 iken bir anda 10’a düşmüştür. Bu şekilde tespit ettiğimiz çok sayıda branş, il ve ilçe mevcuttur.

2014 Norm Kadro Yönetmeliği Tıklayınız

2014 Norm Kadro Yönetmeliği Yayınlandı.2014 Norm Kadro Yönetmeliği Yayınlandı. Uzun süredir beklenen ve mebpersonel.com ekibi olarak yakından takip ettiğimiz norm kadro yönetmeliği bugün resmi gazetede yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Norm kadro yönetmeliği 18 mayıs 2014 çarşamba gunlu resmı gazetede yayınladı. Böylece norm kadro yönetmeliğini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

8 Haziran 2014 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29034

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2014/6459
Ekli “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 6/6/2014 tarihli ve 82208 sayılı yazısı üzerine, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı ve 38 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MEB'den Norm Kadro Veri Girişi Açıklaması 2014

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 16833931/601.04.02/2507031 18/06/2014
Konu: Norm kadro veri girişi bilgilendirmesi.

VALİLİĞİNE (II Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, b) 03/06/2014 tarihli ve 16833931/601.04.02.02/2241974 sayılı Makam Onayı.

18 Haziran 2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete'de 2014/6459 karar sayısı ile yayımlanan İlgi (a) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; " Eğitim kuramlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kuramlarının norm kadro sayılan Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir." hükmü yer almaktadır.

İl Dışı Atamalarda 3 Yıl Şartı Yok mu?

2014 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme başvurularına göre zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen okullara atanmak isteyenlerde 3 yıl şartı aranmaması ve sadece adaylığın kalkması birçok öğretmenin kafasında soru işareti belirmesine neden oldu.

İl dışı atamalarına başvurmak isteyen öğretmenlerin aklını "2014 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurunun 1. Maddesinin b fıkrası karıştırıyor.

2014 YILI ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU
1- İller arası isteğe bağlı yer değiştirecek öğretmenlerden;

b) Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma
yükümlüsü öğretmenlerden sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü
ertelenmiş olanlar ile başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar,

2014 İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sorunu Çözümleri

2014 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme başvuruları başladı. Ancak bakanlığın öğretmenlerin geçen yıldan kalan ertelenmiş beklentilerini bu yıl da karşılamadığı kesin.

Yıllarca memleketin eğitim neferi görevini üstlenip, peygamber mesleği icra eden bu meslek grubuna yakışır itibarın ne zaman gösterileceğini bilmiyoruz. 2010 yılında zorunlu ve af kelimelerinin bir cümlede nasıl geçebileceğini gördük. Sonuçlarına ve yarattığı tahribata bakınca sormak gerekiyor; hizmet zorunluysa neden affedildi? Af edilecekse neden zorunlu kılındı? Bu hizmeti uzun yıllar boyunca verenler cezalı mıdır?

MEB'DEN ÇOK ÖNEMLİ YÖNETİCİ ATAMA AÇIKLAMASI 2014

Kılavuza göre, mevcut yöneticiler, yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar herhangi bir işlem yapmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetici atama kılavuzuna göre, mevcut yöneticiler, yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar başkaca herhangi bir işlem yapılmaksızın görevlerine aynı statüde devam edecek.

MEB, Bakanlığa Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda valiliklerce yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin kılavuzu yayımladı.
Kılavuza göre, yöneticiler dört yıllığına görevlendirilecek ve aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla görev yapamayacak.

Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecek.

DPB'den KPSS 2014/1 Tercihlerindeki 4611,7161 Nitelik Kodlarına Dair Duyuru!

DPB'den yapılan açıklamaya göre, Özel Koşullar Nitelik Kod Kılavuzu, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları çerçevesinde hazırlanmakta ve güncellenmekte olup, mezkür kılavuzda yer alan kodların seçimi ilgili kamu kurum veya kuruluşunun takdirindedir.

KPSS 2014/1 Tercih Kılavuzunda 4611 ve 7161 nitelik kodlarını içeren kadro veya pozisyonlara, 4611 nitelik kodunda yer alan programlardan mezun olup, 7161 nitelik kodu içerisinde yer alan Elektrik Makineleri, Yüksek Gerilim Tekniği ve Güç Sistem Analizi derslerini Lisans/Yüksek Lisans eğitimlerinde alan adaylar başvurabilecektir.

Bununla beraber, 4611 öğrenim koşulunu sağlamak şartıyla, bu 3 dersi, içeriği aynı olmakla birlikte isimleri farklı olarak alan adaylar ise, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının olumlu görüşü çerçevesinde söz konusu kadro veya pozisyonlara başvurabilecektir.

MEB'de 400 Atama Yapılacak

MEB Kanunu sonrasında, bakanlık üst düzey görevlendirmeleri parçaparça yapılmaya başlamıştı.

Dalgalar halinde gelen atamalar, önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Bakanlık kaynaklarından aldığımız bilgileregöre, MEB Merkez Teşkilatında eksik kalan görevlendirmelerin önemli kısmı tamamlanacak.

Diğer taraftan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ile İlçeMilli Eğitim Müdürlerinden halen görevlendirmeleri yapılmayan kadroların bir kısmını da görevlendirmeler yapılacak.

Görevlendirilecek sayının 400 civarında olacağı söyleniyor.

Yapılacak üst düzey görevlendirmeler bu hafta içintamamlanarak sonuçlandırılacak. türkiyeegitim

2014 MEB Yöneticilerinin Görevlendirme Takvimi

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN
2014 YILI GÖREVLENDİRİLME TAKVİMİ

MEB Yönetici Görevlendirme Kılavuzu İçin Tıklayınız


2014 Personel MEB Yönetici Görevlendirme Kılavuzu TIKLAYIN!

MEB yöneticilerinin görevlendirilme kılavuzu 2014 Yayınlandı uzun süredir beklenen yöneti görevlendirme kılavuzu 2014 bugün yayınlanmış durumda. Siz değerli okuyucularımız için yakından takip ettğimiz meb yönetici görevlendirme kılavuzu 2014 yılı için açıklandığı. Daha öncede hatırlanacağı üzere bir çok okuyucumuz tarafından beklenen meb yönetici görevlendirme kılavuzu 2014 için aşağıdaki linke tıklayınız

-MEB Yönetici Görevlendirme Kılavuzu İçin Buraya Tıklayınız

T.C. MİLLİ EGITIM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EGITIM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME KILAVUZU 2014

MEB Şube Müdürü Atamaları İptal Mi?

MEB Şube Müdürü Atamaları İptal Mi? Danıştay 5. Dairesi'nin MEB Görevde Yükselme Yönetmeliği'nin 21. maddesinin yürütmesini durdurma kararı almasıyla birlikte MEB'in bu yıl yaptığı yönetici atamalarının iptal olup olmayacağı tartışmaları başladı. Danıştay 5. Dairesi MEB Görevde Yükselme Yönetmeliği'nin 21. maddesini hukuka aykırı bulup yürütmeyi durdurma kararı vermişti. İlgili maddede şube müdürü atamalarında mülakat ve sınav puanlarının ortalamasının alınmasıyla şube müdürü atamaları yapılır denilmekteydi. Danıştay bu maddenin yürütmesini durdurunca özellikle atanan şube müdürleri için önemli bir soru işareti oluştu. Acaba MEB bu karara istinaden şube müdürü atamalarını iptal edebilir mi?

MEB Müdür Görevlendirmelerini Ne Zaman Yapacak?

MEB Müdür görevlendirmeleri Temmuza ertelendi ! Yönetici Görevlendirme kılavuzuna göre , görevlendirmelerin yapılması için 14 Temmuz tarihinde süreç resmen başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici Görevlendirme yönetmeliğini yayınladıktan sonra görevlendirmelerin yapılması için yol haritası oluşturacak kılavuzu da hazırladı.

Yönetici görevlendirme kılavuzu çok titiz bir çalışmanın sonucu akıllarda soru işareti bırakmayacak şekilde hazırlandı.

Yönetici görevlendirme kılavuzunu Bakan Bey'in imzaladığı ve muhtemelen yarın il müdürlüklerine gönderileceği belirtiliyor.
Yönetici Görevlendirme kılavuzuna göre , görevlendirmelerin yapılması için 14 Temmuz tarihinde süreç resmen başlayacak.

Yönetici görevlendirmelerinde öncelikle yerinde kalacak müdürler belirlenecek. Daha sonra yer değiştirmek isteyen yöneticilerin görevlendirmeleri yapılacak . Son olarak da yeniden görevlendirmeler yapılacak.

Son yorumlar

İçeriği paylaş