2014 ÖABT Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular Tıkla İndir!

2014 ÖABT Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular Tıklayınız,ÖABT 2014 Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Soruları İndirin,2014 ÖABT Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular Tıkla İndir,2014 ÖABT Test Konularının Ağırlıkları,2014 ÖABT Örnek Sorular...

31 Aralık 2013 tarihli duyuru ile belirtildiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile Devlet Personel Başkanlığı (DPB) arasında, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” kapsamında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin (ÖABT) uygulanacağı alanlara; 2014 yılında Rehber Öğretmen ve Sınıf Öğretmenliği alanları dâhil edilmiştir.

Rehber Öğretmen ve Sınıf Öğretmenliği alanlarında uygulanacak testlerin konuları ve test içindeki ağırlıkları ile ilgili olarak Merkezimiz tarafından alanında uzman kişilerden oluşturulan Komisyon çalışmalarını tamamlanmıştır.

ÖABT Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular (17.03.2014)

ÖABT Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular (17.03.2014)

DUYURU
(17 Mart 2014)

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Ağırlıkları ve Örnek Sorular

31 Aralık 2013 tarihli duyuru ile belirtildiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile Devlet Personel Başkanlığı (DPB) arasında, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” kapsamında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin (ÖABT) uygulanacağı alanlara; 2014 yılında Rehber Öğretmen ve Sınıf Öğretmenliği alanları dâhil edilmiştir.

Rehber Öğretmen ve Sınıf Öğretmenliği alanlarında uygulanacak testlerin konuları ve test içindeki ağırlıkları ile ilgili olarak Merkezimiz tarafından alanında uzman kişilerden oluşturulan Komisyon çalışmalarını tamamlanmıştır.

Şube Müdürlerinin Atama Şartları Nelerdir?

Şube Müdürlerinin Atama Şartları Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı, taşraya tahsis edilen şube müdürlüğü kadroları için, 18 Aralık 2012 tarihinde, 2012/44 sayılı Genelge çıkarmış bu genelgeye istinaden görevlendirmeler yapılmasını istemişti.

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine 2012/46 nolu genelge ile görevlendirme yapılmasını iptal etmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı yukarıda yer verdiğimiz 2012/44 sayılı Genelge ekinde illere gönderilen şube müdürlüğü kadrolarına 18.11.2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl Ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği kapsamındaki görevleri yürütmek üzere şube müdür ataması yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Yazılı Sınavı'nı gerçekleştirmiş bu sınavda 70 puan barajını aşan 5 bin 913 aday başarılı olarak mülakata çağrılmıştır.

2013 Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Yazılı Sınav Sonuçları:

Şube Müdürlüğü Atamaları Gerçekleşmeyebilir

Şube Müdürlüğü Atamaları Gerçekleşmeyebilir

10-28 Şubat 2014 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü atamaları içim mülakat yaptı. Mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kıyamet koptu. Eğitim Bir Sen bile bu duruma isyan edip birçok ilde mülakata katılan üyelerinin sınav bilgilerini ve sonuçlarını topladı. Yazılı sınavdan çok yüksek puan alanların elendiği mülakat sınavı tam bir fiyaskoydu. Kimi adaylara 2 kimi adaylara 10 soru sorulması, kurulların farklı olması, kamera kaydının tutulmaması, objektif bir değerlendirmenin yapılmaması, hangi sendika üyesisin gibi sübjektif sorular bu mülakatların iptal edileceğini göstermektedir. Yargıya başvuracak mağdur eğitimcilerimizin bu yazıyı okumalarını tavsiye ederiz.

Yönetici Atamada Bir Yürütmeyi Durdurma Kararı Daha

Yönetici Atamada Bir Yürütmeyi Durdurma Kararı Daha

MEB yeni kanun tasarısının mürekebi kurumadan, yargıdan peş peşe yürütmeyi durdurma kararları gelmeyi başladı.

MEB Yönetici Atama Yönetmeliğinde; geçtiğimiz hafta Türk Eğitim-Sen tarafından açılan davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Karar için tıklayınız!

Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklama;

4 Ağustos 2013 gün ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği`nin,
a) ‘Tanımlar` başlıklı 4/1-ı maddesinde ‘müdür başyardımcısı`na yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme ile Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tanımının yer aldığı 4/1-g maddesinin,
b) ‘Sınava başvuru ve atama şartları` başlıklı 5/1-e maddesinde yer alan "veya aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak" ibaresinin,

Aday Öğretmenlerin Ataması Zorlaşıyor

Öğretmen Adayları Dikkat!

Dershane tasarısı olarak başlayan ancak dershaneleri dönüştüren yasa olmaktan çıkarak Milli Eğitimde tepeden tırnağa çok önemli değişiklikleri içeren torba yasa 14 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yasa ile Bakanlık merkez teşkilatında, taşrada, illerde, ilçelerde, okullarda yönetim kademelerinde önemli değişikliklerin önü açıldı. Tüm kamuoyu yapılan değişikliklere odaklanmışken ben torbadan çıkan ancak yeteri kadar gündeme alınmayan bir husustan söz etmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ülkemizin en büyük bakanlığı, milletimizin ve devletimizin ilelebet var olması için kuşaklar arası kültürü aktaran çok önemli bir kurumudur. Bakanlığımızın en önemli unsuru insan kaynağı öğretmenlerdir. Bütün yazılarımızda özellikle vurguladığımız nitelikli öğretmen sayılarının artırmak bakanlığımızın en önemli görevi olmalıdır.

ÖSYM Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu (17.03.2014)

ÖSYM Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu (17.03.2014)

T.C.
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak yürürlüğe giren ÖSYM, Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan (5) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla avukat alınacaktır.

Giriş sınavı sözlü usulü ile 24/04/2014 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; Başkanlığın internet sayfasında (http://www.osym.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

Okuldaki Bilgisayar ve Yüzlerce Kalem Malzeme Kayboldu

Okuldaki Bilgisayar ve Yüzlerce Kalem Malzeme Kayboldu

Eskişehir’de Tunalı İlköğretim Okulu laboratuvarındaki bilgisayarlar ile aralarında ses sistemleri, mikroskop gibi yüzlerce eğitim araç gereci, döküm listesinde olmasına rağmen okulda olmadığı ortaya çıktı.

Eskişehir'de Tunalı İlköğretim Okulu labarotuvarındaki bilgisayarlar ile aralarında ses sistemleri, mikroskop gibi yüzlerce eğitim araç gereci, döküm listesinde olmasına rağmen okulda olmadığı ortaya çıktı. Okula yeni atanan müdür, devir teslim sırasında envanterde yer alan laboratuvar malzemesi ile bilgisayarın olmadığını fark etmesi üzerine durumu tutanakla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Milli Eğitim ise Seyitgazi'ye ilçe milli eğitim müdürü olan okulun eski müdürü N.A. hakkında konuyla ilgili soruşturma başlattı. Görevlendirilen iki müfettiş, olayın yaşandığı okula giderek bazı öğretmenler, yetkililer ile eski müdürün ifadesini aldı.

Maarif Müfettişlerinin Özlük Hakları Neler?

Maarif Müfettişlerinin Özlük Hakları Neler?

Genel olarak Maarif Müfettişlerinin unvan dışında diğer müfettişlerden oldukça farklı düzenlendikleri görülecektir. Özellikle özlük hakları açısından merkez denetim elamanı olarak görev yapan diğer kurum müfettişlerinden oldukça düşük belirlenmiştir. Yani ek göstergeleri daha önce olduğu gibi 3600 olarak belirlenmiş, ancak, özel hizmet tazminatları, denetim tazminatları ve ek ödemeleri diğer müfettişlere göre düşük belirlenmiştir. Esasında düşük belirlenmiş ifadesinden ziyade Maarif Müfettişlerinin özlük hakları İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlarla aynı düzeyde belirlenmiştir demek daha doğru olacaktır.

KPDK Toplanıyor Maddelerden Birisi Öğretmen Atama Sayısını Arttırmak

KPDK Toplanıyor Maddelerden Birisi Öğretmen Atama Sayısını Arttırmak

Danışma kurulunda konuşulacak konulardan birisi yapılacak öğretmen sayısının 80 bin'e arttırılması.

MEMUR-SEN’İN KPDK AJANDASININ BAŞINDA SÖZLEŞMELİLERE KADRO VAR

Edindiğimiz bilgilere göre Memur-Sen Konfederasyonu 20 Mart tarihinde toplanacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda toplu sözleşme’de elde edilemeyen taleplerini elde etmeye yönelik hazırlıklara başladı. Farklı iş kollarlındaki 10 sendikada yetkili olan Memur-Sen’in “Kamu Personeli Danışma Kurulu” ajandasındaki konuların başında “4-C kapsamındaki geçici personelin kadroya atanması” bulunuyor.

KPDK’DA KİMLER VAR?

81 İlde Yeni Atanan Milli Eğitim Müdürleri Listesi

81 İlde Yeni Atanan Milli Eğitim Müdürleri Listesi

Milli Eğitim Bakanlığı,sadece 9 il belirsiz olmak üzere diğer İl Milli Eğitim Müdürlerini açıkladı.

81 il milli eğitim müdürünün listesi Milli Eğitim Bakanlığı yeniden yapılanıyor. Meb Yasa Tasarısı geçmesinin ardından, 9 il milli eğitim müdürlüğü hariç tüm il milli eğitim müdürlüklerine görevlendirme yapıldı. Siyah ile yazılmış illere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir. 81 il milli eğitim müdürü listesini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Sıra NO İl Adı İl Milli Eğitim Müdürü

1 Adana Abdulgaffar Büyükfırat

2 Adıyaman Seyfi ÖZKAN

3 Afyonkarahisar Metin YALÇIN

4 Ağrı Hatem Dursun

5 Amasya Yrd Doçent Hüseyin Güneş

6 Ankara Erol Bozkurt

7 Antalya Osman Nuri GÜLAY

8 Artvin Mustafa YANMAZ

9 Aydın Pervin TÖRE

10 Balıkesir Yusuf CENGİZ

11 Bilecik Süleyman ŞİŞMAN

12 Bingöl Yakup SARI

13 Bitlis----

14 Bolu İbrahim ÇAVUŞOĞLU

Bakan Avcı Yönetici Atamalarını Değerlendirdi

Bakan Avcı Yönetici Atamalarını Değerlendirdi

81 ilin milli eğitim müdüründen 12′si merkeze alındı. 140 daire başkanından 23′ü , 14 genel müdürün 3′ü görevden alındı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki Talim Terbiye Kurulu’nun da iki üyesi değişti.

Bakan Avcı, görevden alma ve yeni atamalarla ilgili, “Değişiklikler 16 bin kişi üzerinde yapılan performans değerlendirmelerine göre yapıldı” dedi.

Görevden almalar artacak

Görevden almaların artacağını ifade eden Bakan Avcı, okul müdürleri ve yardımcıları için de yeni düzenlemeye gidildi. Anayasa Mahkeme’si ve yasa bu konuda önce öğretmen sonra yöneticilik görevi diyordu. Bazı idare mahkemeleri ise bunları kadro gibi görüyordu. Bu karışıklık yasayla giderilmiş oldu. Bu amaçla bu düzenlemeyi yaptık. 4 yıl içinde performansa bakarız ve müdür iyi değilse değiştirebiliriz dedik. Bunu da yasaya yazdık. Ders yılı sonunda başarılı olanlar görevlerine devam edecekler” dedi.

KPSS Başvuru Tarihleri Başlıyor mu 2014?

KPSS Başvuru Tarihleri Başlıyor mu 2014?

2014 KPSS Başvuru Tarihleri Ne Zaman Başlıyor,KPSS 2014 Başvuru Tarihleri Açıklandı mı,2014 KPSS Başvuru Tarihleri,KPSS 2014 Başvuru Tarihleri Belli Oldu mu,KPSS Başvuru Tarihleri 2014...

Ortaöğretim (Lise), Önlisans, Lisans ve Öğretmenlere Yönelik 2014 KPSS Başvuru Tarihleri:

ÖSYM tarafından Ortaöğretim / Önlisans ve Lisans düzeyi KPSS başvuru tarihleri şu şekilde;

1. Kamu Personel Seçme Sınavı 2014-KPSS Lisans 05.05.2014 14.05.2014

2. Kamu Personel Seçme Sınavı 2014-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)05.05.2014 14.05.2014

3. Kamu Personel Seçme Sınavı 2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans (Önlisans Düzeyi)30.06.2014 16.07.2014

4. Kamu Personel Seçme Sınavı 2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans (Ortaöğretim Düzeyi)30.06.2014 16.07.2014

Ortaöğretim (Lise), Önlisans, Lisans ve Öğretmenlere Yönelik 2014 KPSS Sınav Tarihleri:

1. KPSS Lisans..........................................................05.07.2014-06.07.2014

Bakan Avcı: 126 Bin Öğretmen Açığmız Var

Bakan Avcı: 126 Bin Öğretmen Açığmız Var

Milli Eğitim Bakanı Avcı Öğretmen atamaları konusunda açıklamalar yaptı

İşte O Açıklamalar

Mart'ta öğretmen ataması yok. Bakan Avcı 812 bin öğretmenin görev yaptığını Ocak 2014 'de 10 bin öğretmen atadıklarını inşallah Temmuz'da sınavdan sonra Ağustosta 40 bin öğretmen alacağız 2014 Mart'ta atama yok şimdi Sağlık Bakanlığında Mart ayında atama var niye siz yapmıyorsunuz diye sorular gelecektir size her bakanlığın farklı personel alım tarihleri vardır Eylül'de dersler başlıyor Haziranda dersler bitiyor bizim belli dönemlerimiz var işte Mart'ta aldığımız bir öğretmen Nisan'da başlatırsanız okulların kapanmasına dersin 2 ay kalmış oluyor bu şekilde olmaz şu an itibariyle 126 bin öğretmen açığımız var Ağustosta atayacağımız 40 bin öğretmen atamasıyla bu sayı Büyük ölçüde düşecek .

Yabancı Dil Öğretmenlerinin Atama Sorunları Çözülür mü?

Yabancı Dil Öğretmenlerinin Atama Sorunları Çözülür mü?

Almanca, İngilizce ve Fransızca öğretmenlerinin atama konusunda yaşadıkları mağduriyetler Mecliste soru önergesine konu edildi.

Milletvekili Mahmut TANAL tarafından verilen soru önergesinde, binlerce mezunu olan Almanca, İngilizce ve Fransızca Öğretmenlerinin atama konusunda yaşadıkları mağduriyetler gündeme getirildi ve Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından cevaplandırılmak üzere konuya ilişkin şu sorulara yer verildi:

1- 2002 yılından önerge tarihine kadar, her yıl için ayrı ayrı belirtilmek üzere kaç Almanca, İngilizce ve Fransızca Öğretmeninin ataması gerçekleştirilmiştir?

2- Önerge tarihi itibariyle atama bekleyen kaç Almanca, İngilizce ve Fransızca Öğretmenleri vardır?

3- Özel okul, dershane, özel eğitim merkezi vb kurumlarda istihdam edilen Almanca, İngilizce ve Fransızca Öğretmenlerinin sayısı kaçtır?

Son yorumlar

İçeriği paylaş